Renovace a revitalizace starších objektů

PDF Tisk Email

 Ne všichni vlastníci nemovitostí si mohou dovolit vyměnit svůj starší dům za nový. 

pred  po 


 NĚCO ZE SLOVNÍKU NA TÉMA RENOVACE/REVITALIZACE ČI CHCETE-LI REKONSTRUKCE 

Renovace a revitalizace u starších staveb = oprava konstrukcí, modernizace, zlepšení tepelných a užitných vlastností, prodloužení životnosti staveb. Renovace může být úplná nebo jen částečná.

Rekonstrukce je prostá přestavba a návrat k původnímu stavu budovy, což není jistě žádoucí, pokrok zpět není znám. (Pojem rekonstrukce se používá většinou, ale není správný).


 ÚVODEM NA TÉMA RENOVACÍ 

V České republice je cca 4 mil. nemovitostí, ročně se postaví asi 40 tis. nových objektů pro bydlení, z toho vyplývá, že převážná část objektů je staršího data. 

Renovace starších nemovitostí má obdobnou významnost jako výstavba nové, navíc lze využít v současné době dotací na úsporu energií, související s revitalizací. Blíže o dotacích na našich stránkách www.nova-zelenausporam-zlin.cz.

Starší nemovitosti-objekty stále fungují, ale potřebují v čase obnovu jako každý jiný spotřebitelský předmět, dokud neskončí jejich celková životnost. U staveb je životnost velmi dlouhá, protože základem jsou nosné konstrukce se životností 100 a více let.

U budov k prodloužení jejich životnosti je nutné udržovat v kondici i prvky krátkodobé životnosti – plášť budovy včetně střechy, okna, otopné systémy, fasádu, podlahy, instalace, vybavení.


 VŠEOBECNĚ SHRNUTO: 

Existuje problém

 • Starší neudržovaná nemovitost neposkytuje komfortní a ani zdravé bydlení
 • Starší nemovitosti mají špatný energetický standard
 • Reálné ceny energií neustále rostou a nebude jinak
 • Ve starší nemovitosti plýtváte energií za vysoké ceny
 • Stávající zdroje energií pocházejí z nestabilních regionů
 • Vysokou spotřebou energií přispíváte u starší nemovitosti na znečištění životního prostředí
a jeho řešení

 • Dokážeme stavět daleko úsporněji
 • Máme materiály a technologie pro úspory
 • Renovací a revitalizací prodloužíme životnost domů
 • Investice do úspor energií jsou velmi efektivní
 • Revitalizací domů bydlíte zdravě a levně
 • Cesta k energetickým úsporám je aktuální


 VÝVOJ CEN ENERGIÍ A INFLACE (2001 = 100%) 

n 1404041857 

Rok 2014 a dále = ?????

Pro majitele staršího domu, kteří chtějí zmodernizovat své bydlení a zároveň zvýšit hodnotu svého domu, nabízíme kompletní přístup na cestě k renovaci a revitalizaci ...

 

ČTĚTE ...

nova-zelena

„Baťovské domky v původním nebo téměř původním stavu jsou ideálním základem pro poskytnutí nejvyšší dotace z programu Nová Zelená Úsporám“, jenž byl již vyhlášen. Nejpozději v dubnu 2013 budou známy konkrétní podmínky pro poskytování dotací a od srpna 2013 se začnou přijímat žádosti.
 


Možná poslední příležitost, jak občan dostane podporu od státu !! 


Sledujte naše stránky 
www.nova-zelenausporam-zlin.cz

Jste právě zde ...